Ελένη Ψυχογιού   ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ/ΑΓΙΑΛΕΝΗΣ»   -ΧΡΌΝΟΣ 5ος,  25 Αυγούστου- 13 Σεπτεμβρίου 2003 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   Ημερολόγιο αρ. 2 Τρίπολη/Τεγέα/ Μαντίνεια (συνέχεια από το ημερολόγιο αρ. 1, Κυνουρία-Τσακωνιά, βλ. :  https://fiestaperpetua.blogspot.com/2020/12/1-trav…